Free Gujarati Blog Quotes by ცʜᴀʀᴡᴀᴅ Ꮆᴏᴘᴀʟ | 111337253

આંખો પણ ખોલવી પડે છે દોસ્ત,

સૂરજ ઉગવાથી અંધારું નથી જતું..!

#ßG

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories