પલ પલથી બને છે
એહસાસ,
અહેસાસથી બને છે
વિશ્વાસ,
વિશ્વાસથી બને છે
સબંધ,
અને સબંધથી બને કોઈ
ખાસ,
જેમ કે તમે,,, ( -મિત્રો-)...

- ગૌતમ વાઘેલા...
- 9974532726...

Gujarati Whatsapp-Status by Gautam Vaghela : 111366265
Gautam Vaghela 3 years ago

ખુબ ખુબ આભાર મિત્રો

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now