🙏 *સમી સાંજ નું જ્ઞાન*🙏
*કોરોના કોન્સર્ટ સ્પેશિયલ*

*કોણ કહે છે કે પ્રેમ માં કે દિવાનગીમાં તાજમહેલ જ બાંધવો પડે*..

*લોકડાઉન માં લોટ બાંધે એને પણ એક પ્રેમ જ કેવાય.*...
*સુ કહો છો આપ?👆*
🌹🌹🌹
👉Mr,,, Gautam Vaghela... (9974532726)

Gujarati Whatsapp-Status by Gautam Vaghela : 111400819

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now