પહેલાં ભણવામાં...
*"વાલીયો લૂંટારો"* આવતું...
અને અત્યારે ભણાવવામાં
*"વાલીઓ લૂંટાય છે"* !


💯%☑️
👉ગૌતમ વાઘેલા (9974532726)

Gujarati Whatsapp-Status by Gautam Vaghela : 111487641

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now