હા સ્પર્શ એ હોઠ નો હજી યાદ છે..
ગવાહી દેતા નિશાનો ની ફરિયાદ છે..

Follow ♥️
#nish
#હોઠ

Gujarati Whatsapp-Status by Nish : 111541258

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now