વિચારતાં રહ્યા નવરાશ ની પળો માં યાદ કરીશું એમને..

જીંદગી જાલિમ નીકળી ને અમે દોડતા રહ્યા..


Follow ♥️
#nish

#નવરાશ

Gujarati Shayri by Nish : 111543023

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now