Free Gujarati Good Morning Quotes by Krishna Parmar | 111545511

!! જુદા એ લોકો જ પડે છે જે સાથે ચાલે છે
નહિતર આગળ પાછળ ચાલવા વાળા તો હજારો લોકો . હોય છે !!

શુપ્રભાત

@krishu_kp

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories