Free Gujarati Thought Quotes by HETAL a Chauhan | 111576750

#પીળો

વિષય જ એવો આપી દીધો કે શોધ્યા કરો હવે વાર્તા.
પીળો અને પીળાની સુગંધની એ વાર્તા .
પીળા માં પીળું ભળે તો શું થાય? ને પીળામાં લીલું ભળે તો શું થાય?
જીવન પણ એવું જ ક્યારેક પીળાશ પડતું તો ક્યારેક લીલાશ પડતું. જીવન ક્યારે કંઈ જગ્યાએ કયો રંગ પકડે અને કયો રંગ છોડે એ તો એને પણ ક્યાં ખબર હોયછે? જીવન આ બધાં જ પ્રકારનાં રંગો થી ઘેરાયેલું છે. અને આ બધાં જ રંગો જીવન જીવવાની કળા શીખવે છે.

હેતલ ગોહિલ ચૌહાણ

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories