Free Gujarati Poem Quotes by HETAL a Chauhan | 111577387

#તમારું


આ પણ તમારું ને પેલું પણ તમારું;
નાનું પણ તમારું ને મોટું પણ તમારું;
જીવનમાં મળતી આનંદની દરેક ક્ષણ તમારી.

આ શુભ્રતા પણ તમારી ને આ મંગલમયતા પણ તમારી;
આ ગતિ પણ તમારી ને પ્રગતિ પણ તમારી,
જીવનમાં મળતી આનંદની દરેક ક્ષણ તમારી.
^^^ હેતલ ગોહિલ ચૌહાણ

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories