તારા સંગાથ ને છુપાવી રાખ્યો છે,
મારા પાલવ ની ગાંઠ માં....

તારી યાદો ને કેદ કરી રાખી છે,
મારી આંખો ના પલકાર માં....

Gujarati Shayri by Komu : 111613398

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now