Free Gujarati Good Morning Quotes by Mukesh Dhama Gadhavi | 111741600

અધર્મ તણો અંધકાર અમુ મારગ ભુલાવી દેત
પ્રગટી નો હોત જો સત્ ભાણ અમાણે સોનબાઈ...
#Maa Sonal... Good Morning ❤️🌄

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories