Free Gujarati Shayri Quotes by Parth Prajapati | 111755790

એમણે પૂછ્યું," શું કર્યું મારા માટે આજ સુધી?
અમે સસ્મિતે કહ્યું," જાતને ભૂલાવી દીધી..."
- પાર્થ પ્રજાપતિ

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories