Free Gujarati Good Night Quotes by ANAND SAMANI | 111762995

જિંદગી પણ એક રાત જેવી છે, જે મળી જાય એ પોતાનું અને જે ના મળે એ બસ એક સપનું !!
***શુભ રાત્રી***

-ANAND SAMANI

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories