તારીખ ૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧નાં રોજ પારડી ખાતે યોજાયેલ પદ્માક્ષિબેન "પ્રાંજલ" નાં ૧૧ પુસ્તકોના વિમોચન સમારોહના સંદર્ભમાં....

Gujarati Poem by Yakshita Patel : 111763072
Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ સો મચ દેવેશભાઈ🌻😊🙏

Devesh Sony 1 year ago

Khooob Khooob Abhinandan sister.... 👍🙏

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ🌻😊

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ સો મચ દી🌻😊

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ સો મચ🌻😊

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ🌻😊

Shefali 1 year ago

હૃદય સ્પર્શી 👌🏼

Kamlesh 1 year ago

વાહ!!!ખૂબ ખૂબ અભિનંદન યક્ષિતાજી...🎊🎉🎊🎉

Kpj 1 year ago

👌👌👌👌😊🙏

Yakshita Patel 1 year ago

સાચું કહ્યું... એક નાનું કદમ જ પ્રેરણા આપતું આગળના કદમ માંડવા મજબૂત બનાવે છે. થેન્ક યુ સો મચ🌻😊

shekhar kharadi Idriya 1 year ago

સાહિત્ય કે પથ પર નાનું પગલું પણ ઘણી પ્રેરણા આપે છે. તથા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન Yakshita...💐👍

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ🌻😊

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ🌻😊

Yakshita Patel 1 year ago

થેન્ક યુ🌻😊

Falguni Dost 1 year ago

👌🏻👌🏻👍🏻

Bhavesh 1 year ago

👌👌👍👍

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now