सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

-S U K E T U

English Quotes by S U K E T U : 111777766

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now