Free Gujarati Quotes Quotes by Umakant | 111781021

व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्,
दीर्घायुष्यं बलंसुखम्।
आरोग्यं परमं भाग्यम्,
स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम् ॥

ભાવાર્થ -- વ્યાયામ કરવાથી સ્વાસ્થ્ય, લાંબું આયુષ્ય, બળ અને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. નીરોગી હોવું એ સદ્ ભાગ્ય છે અને સારાં સ્વાસ્થ્ય થી બીજા બધાં કામો સિદ્ધ થાય છે.

🙏 શુભ બૃહસ્પતિવાર! 🙏

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories