"તું."... લીલું ઘાસ બની ને ઉગી નીકળજે આ વૃક્ષ નીચે.....
પાન -પીળું બનીને "હું" "ખરી "પડીશ તારા પર!!!

-Bharat Gehlot

Gujarati Whatsapp-Status by Bharat Gehlot : 111792427

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now