હમ નહીં વો જો કરે ખૂન કા દાવા તુઝપે,
બલ્કે પુછેગા ખુદા ભી તો મુકર જાયેંગે

#ઝૌકસાહેબ

Gujarati Good Night by Hetal : 111845454

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now