વિચાર ભલે નવા હોય પણ સંસ્કાર તો જુના જ સારા. R.d.joshi

Gujarati Thought by Joshi Rinkal : 111848245

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now