જીભને કેવા અલગ અલગ સ્વાદો જોઈએ છે. બસ એ જ રીતે જિંદગીને પણ અલગ અલગ સ્વાદો જોઈએ છે. બસ તમે કેટલા સ્વાદો માણી શકો છો એ તમારા પર છે.
R.d.joshi

Gujarati Thought by Joshi Rinkal : 111851726

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now