ધન મેળવવાની ભૂખ માણસને ભિખારી બનાવી દે છે,
અને ભગવાનને મેળવવાની ભૂખ માણસને મહાન બનાવી દે છે...
Good Morning

Gujarati Good Morning by Nirav Devani : 111857066

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now