જેને તમે સાચા દિલથી પ્યાર કરો છો.એ પ્રેમીએ તમારો પ્યાર સ્વીકારી લીધા પછી એ તમારા પ્રત્યે બેવફાઈ કરે ત્યારે એના ઉપર નફરત થાય છે.એ નફરત એટલે પ્રેમીના હૈયાની ગાળ છે.જે નોટબુકમાં લખી દે છે.
💞

"તેને પ્રેમીઓની શાયરી કહેવાય છે".
❤😀❤
- वात्सल्य

Gujarati Whatsapp-Status by वात्सल्य : 111866270

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now