સમય તો વહી જાય છે..
કામ છે એનુ વહેવાનુ..⏲️
પણ
આપણે સદા ને માટે❤️
એ જ ગમતીલી પળ માં
કૈદ થઈ જઈએ છીએ..💝
અનુરાગ બાસુ*

Gujarati Whatsapp-Status by Anurag Basu : 111866278

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now