ખરેખર જેને સમજવું ન હોય એને સમજાવવું અઘરું છે.
સૂકાં રણનાં બગીચામાં પુષ્પોને ખીલવવાં ઘણું વસમું છે.

ઉજાગરાથી થયેલી આંખોની રતાશ છુપાવવી અઘરું છે.
હસતાં મોઢે મનની પીડા છુપાવીને રાખવી ઘણું કપરું છે.

કડવાં શબ્દોથી મળેલાં ઘાને સહન કરવું ઘણું જ કાઠુ છે.
જીવનમાં આવતી તકલીફોનાં દરિયાની પાર જવું માઠુ છે.

મળે એને સ્વીકારીને જીવો ને માણો એ જ સુખ સાચું છે.
સમજી જાવો સ્મિત અને રુદન બંનેનું આંસુ ખારું જ છે.

સુખ શાંતિથી ભરેલું જીવન એ જ હર કોઈનું શમણું છે.
"મીરાં" આખરે તો પુરું થાય એ જ શમણું આપણું છે.

મીરાં

-Bhavna Chauhan

Gujarati Whatsapp-Status by Bhavna Chauhan : 111870293

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now