அறிமுகமில்லாத பாதைகூட பிடித்தவர் துணை இருந்தால் அழகாகவே தோன்றும்...

-Siva

Tamil Quotes by Siva : 111896849
guna8504@yahoo.com guna 3 months ago

உண்மை தான்....ஏனொ இது பலருக்கு புரிவது இல்லையே....!

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now