Free Marathi Shayri Quotes by parashuram mali | 111032197

#Kavyotsav
ठीणगी

विझणा-या ठीणगीला तुच पेटविलीस

पेटत नसतानाही सांग का पेटविलीस

read more

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories