આંખોની અદાકારી :-

તમારી પ્રતિક્ષામાં રાતમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ,
આપનાં પગરવનાં અવાજથી ચાંદની પણ હરખાઈ ગઈ.

દિલમાં ડેરો જમાવીને બેઠી હતી તમારી યાદો,
આપનો એક મીઠો ટહુકો સાંભળી એ ફેંદાઈ ગઈ.

તમારી એક વાતમાં જ ખબર નહીં ક્યારે આખી રાત વીતી ગઈ,
તમારા માટે તો રાત પણ મારા માટે તો આખી કાયનાત નીકળી ગઈ.

તમારું મહેકતું મુખડું જોઈ ફૂલોને પણ ઈર્ષા થાય છે,
કે આ પાપી ધરતી પર આવી સુંદરતા ક્યાંથી ખીલી ગઈ.

તમારી આંખોની અદાકારીને જરા સાચવીને વાપરો,
એવું જાણવાં ન મળે કે, તમારી કાજળને પણ આંખ નીકળી ગઈ.

- બાદલ સોલંકી ( બાવલો છોરો )
Whatsapp No :- 9106850269

【 આપ મારી લખેલી Stories પણ MatruBharti App પર વાંચી શકો છો. 】

Gujarati Shayri by Badal Solanki : 111056356
ANKIT THAKKAR 5 years ago

https://chat.whatsapp.com/KR1b57u9JmfFuUe4UTQbQP

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now