હું ક્યાં જાતે ઉડી હતી;

હવા નાં રુખ માં , ખુલ્લા આકાશ માં;

તમારો જ માંજો અને તમારી જ કન્યા

તમે જ‌ લગાડેલી એ ગુંદરપટ્ટી,

વેગ લાગ્યો ત્યાં જ મુડી હતી;

તમારા જ આંચકા ને તમારી જ ઢીલ,

ને ગગન માં મહાલતા મહાલતા

જ્યારે અન્ય પતંગો એ પેચ લડાવ્યો ,

ત્યારે તમારા કહ્યા પ્રમાણે જ હું લડી હતી.

અને જ્યારે કપાઈ ગઈ,

ત્યારે હસતા મોઢે ,

હું એ ધૂળ માં આવીને પડી હતી ;

પણ કોઈને કહેશો નહિ કે

હું થોડું રડી હતી.

~ કોમલ જોષી

Gujarati Good Morning by Komal Joshi Pearlcharm : 111075746
Ssndeep 5 years ago

અંતર વ્યથા

Nayan Tank 5 years ago

khub saras rachna ...happy utrayan ..

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now