વીજી બોર્ડ - હોરર સ્ટોરી વાંચનાર વાંચકો માટે... વીજી બોર્ડ ગેમ કેવી હોય એનું ચિત્ર... અને હા, ભાગ - 2ને રિવ્યુ અને રેટિંગ આપવાનું ન ચુકતા... :)

https://www.matrubharti.com/book/19865860/ouija-board-ek-bhayavah-bhoot-katha-2

Gujarati Motivational by Parth Toroneel : 111121011
Alpesh Barot 4 years ago

પહેલો ભાગ વાંચ્યું મજા આવી...હવે ફ્રી થઈને ફરી ભાગ વે વાંચીશ મોટાભાઈ..?

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now