ગુરૂ અને ચેલાઓ ભેગા મળીને અફરા તફરી મચાવવા તૈયાર છે ફક્ત 4 દિવસ પછી...
Affraa Taffri Releasing on 14th February.

#AffraaTaffri #BehindTheScenes #KwalityProductions #ViralRao #EvaProductions #GujaratiFilm

Gujarati Funny by Affraa Taffri : 111340073

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now