Free Gujarati Thought Quotes by Reshma Kazi | 111367901

#Rise
ઉગીને આથમતો અને આથમીને ફરી ઉદય થતો સૂરજ..
-Reshma Kazi
માનવજાતને પડીને ફરી બેઠા થવાનું મફતમાં શિક્ષણ આપતો શ્રેષ્ઠ પ્રેરક વક્તા છે.

Shefali 2 years ago

Right..👌🏼👌🏼

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories