🌹 *ઢળતી સાંજ*🌹

સમય સમયની વાત છે.

*પહેલા કહેતા નેગેટીવ લોકોથી દુર રહેવું,*

*હવે કહે છે કે પોઝીટીવ લોકોથી દુર રહેવુ.*..........
*😝જીભડી નો જાદુગર🤔*
Mr,,, ગૌતમ વાઘેલા... (9974532726)

Gujarati Whatsapp-Status by Gautam Vaghela : 111399594

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now