*આજનું જ્ઞાન*

"લોકઅપ" અને "લોકડાઉન"માં ફરક શું?

"લોકઅપ"માં અંદર જાઓ ત્યારે મારે છે.

"લોકડાઉન"માં બહાર જાઓ ત્યારે મારે છે.

બંનેમાં સામ્ય શું?

*મારે છે બંનેમાં એકજ જગ્યા પર !!!!*

🤣😂😅😆😀😃😄😁
--ગૌતમ વાઘેલા... (9974532726)

Gujarati Whatsapp-Status by Gautam Vaghela : 111413304

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now