Free Gujarati Thought Quotes by Dhruvit Patel | 111424517

ભૂતકાળને 'વીસરવો' એ જ, આપણા ભવિષ્ય માટે સારું છે.!
#વીસરવું

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories