Free English Thought Quotes by Vrajesh Patel | 111484017

સંબંધોની કડવાશને ય મારે
દવા સમજીને પીતા શીખવું પડશે,
કેમકે, માત્ર મીઠાશ ની આશમાં રહેવું
મને કેમ પરવડશે!
read more

View More   English Thought | English Stories