Free Gujarati Good Morning Quotes by Trivedi Prince | 111484749

ઉત્સાહ તો બેલ ગાડી ના પઈડા જીવા હોય છે
એક પઈડા ખસી જાય તો સાહેબ તો બેલ ગાડી તૂટી જાય છે એમજ ઉત્સાહ પણ તૂટી જાય છે .
——— Prince
#ઉત્સાહી

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories