Free Hindi Thought Quotes by Rajendra singh bisht | 111499973

#संतुलन
जिंदगी रफ्तार और ठहराव के बीच का एक संतुलन है///

View More   Hindi Thought | Hindi Stories