Free Gujarati Shayri Quotes by Anjana | 111508362

મૃત લાગણીનો ભાવ લઈને જીવું છું,
હૈયું તાર તાર કરીને જીવું છું.
આશ નથી રહી હવે કોઈની,
જીવતી લાશ થઈને જીવું છું.
read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories