દિલ થી ૧૦૦ વાર કીધું દિલ ને

ચાલ ભૂલી જા એને ૧૦૦ વાર કીધું

દિલ એ તું દિલ થી નથી કહેતો
.... @𝚌𝚑𝚊𝚔𝚞🥰

Gujarati Shayri by Ãadát : 111549825

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now