Free Gujarati Shayri Quotes by Ãadát | 111549825

દિલ થી ૧૦૦ વાર કીધું દિલ ને

ચાલ ભૂલી જા એને ૧૦૦ વાર કીધું

દિલ એ તું દિલ થી નથી કહેતો
.... @𝚌𝚑𝚊𝚔𝚞🥰

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories