Free Gujarati Quotes Quotes by Lalit Joshi | 111563962

#લક્ષણ

તમારા લક્ષણ તમારા સંસ્કારોનું પ્રદર્શન છે.

~લલીત જોષી~

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories