Free Gujarati Shayri Quotes by Bhavika Gor | 111595158

પૂરતું જ નથી પડતું કોઈને યોગદાન સ્નેહનું,
ઘડીક ક્ષણની હઠ પણ અહીં સ્વાર્થ ગણાય છે...

મનને કઠણ બનાવી દઉં એવું વિ

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories