Free Marathi Motivational Quotes by मुक्ता... | 111621942


अशक्यतेची शक्यता कमी करून,ते शक्य करण्यात वेगळीच मजा असते ...
नही?
- ज्ञानेश्वरी ह्याळीज