🔴🔆🔴
મકરસંક્રાંતિ પર્વે
સૂર્યદેવ,
આપનું
જીવન અને ઘર
ઉજાસ,
ઉમંગ
અને
ઉત્સાહથી
ભરી દે તેવી
શુભકામનાઓ...
🔶🔆🔶🔆🔶🔆🔶

-Anurag joshi

Gujarati Motivational by Anurag joshi : 111644567

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now