ના આવે કદી👭 તને દુઃખ તેવો હું યાર બની જાઉં, તારી આંખમાં આવે આંસુ 👬તો લુછવા રૂમાલ બની જાઉં !!👫..અજ્ઞાત.

Gujarati Shayri by Vinod Patel : 111673083

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now