મને લાગે છે તું.માત્ર એક વહેમ છે
તોય દિલ ને તારા પર રહેમ કેમ છે

-Mewada Hasmukh

Gujarati Good Morning by Mewada Hasmukh : 111679506

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now