Free Gujarati Thought Quotes by Jay Modi | 111685390

આમ કોઈ બીજા મુર્ખ શા માટે બનાવી એ જ્યારે પોતાનુ જીવન જ પોતાને મુર્ખ બનાવી જાય છે
દુર થી દેખાતું જળ જ્યારે તેની નજી

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories