આજે તો માટીમાં થી મીઠી સુગંધ આવે છે,
જાણે કુદરતે અત્તરની શીશી ઉગાડી મૂકી હોય.

અંકિત પરમાર

Gujarati Poem by Ankit Parmar : 111706961

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now