Free Gujarati Romance Quotes by Siddhi Mistry | 111708958

તારું ખાલી નામ સાંભળી ને જ મારા ચહેરા પર સ્માઈલ આવી જાય છે,
તો જરાક વિચાર કર ને તને મારી સામે જોઈ ને શું ફીલ થતું હસ

read more

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories