મિત્રો
મારાં દ્વારાં લખાયેલી “કોરોના Conspiracy” નોવેલ આજે Amazon ઉપર ડિજિટલી રીલીઝ થઈ છે. નીચે આપેલી લિન્ક દ્વારાં આપ બૂકની ડિજિટલ કોપી ખરીદી શકશો. આશા છે આપને નોવેલ પસંદ આવશે.
https://www.amazon.in/dp/B09652CLTN/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=corona+conspiracy&qid=1622280124&s=digital-text&sr=1-1
બૂક વાંચવા માટે kindal app ડાઉનલોડ કરવો.

Gujarati Whatsapp-Status by S I D D H A R T H : 111712923

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now