Free Gujarati Quotes Quotes by Arvind Wagh | 111731410

જિંદગી ની "સફર" માં અનેક "લોકો" મળે છે
કોઇ આપણો "ફાયદો" ઉઠાવે છે
કોઇ આપણને "આધાર" આપે છે
ફરક એટલો જ છે કે"
ફાયદો લ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories